Pijlsweerd Utrecht

Renovatie onder architectuur

Renovatie onder architectuur

Dit rijtjeshuis in Pijlsweerd is door de BouwMaat op bijzondere wijze gerenoveerd. Dit is gebeurd in een bouwteam met architect Peter Heideman van cc-studio, Dave Keune en Breg Hanssen ontwerp en uitvoering interieurbouw(keuken en trappen), en Michiel Druyvenstein de opdrachtgever die zeer betrokken was gedurende het project.

Voor de BouwMaat lagen er verschillende uitdagingen in dit project. Namelijk het uitvoeren van de ideeën van Peter en daarbij het financiële aspect in de gaten houdend. Het zorgen voor een goed aansluitende planning en ook het zorgen voor een goede technische aansluiting tussen de verschillende uitvoerende partijen.

In de eerste gesprekken werd al duidelijk dat Peter en Michiel open stonden voor de ideeën die wij als BouwMaat aandroegen over de uitvoering, er was veel vertrouwen over en weer en dit heeft er voor gezorgd dat het project ondanks de uitdaging voor iedereen erg prettig is verlopen.

Peter heeft het zo ontworpen dat er overal in het huis licht van buiten komt. De BouwMaat heeft verschillende dakramen en lichtstraten gemaakt en in de uitbouw een lichtstraat geplaatst die open schuift.

Erg mooi aan dit project zijn de verschillende vlakken en zichtlijnen in het pleisterwerk. Peter wilde “grof stucwerk”, een vrij onduidelijke omschrijving waar de BouwMaat een vorm aan heeft moeten geven. Na uitleg heeft onze stukadoor verschillende voorbeelden gemaakt totdat het juiste resultaat bereikt was.

De BouwMaat heeft een behoorlijke klus goed afgeleverd. Het is een aannemer met goed gekwalificeerd personeel die goed weten mee te denken met de opdrachtgever en de architect voor de beste oplossing.

Het is ook een betrouwbare club: de sloopwerkzaamheden heb ik zelf uitgevoerd en naar alle redelijkheid en billijkheid zijn deze werkzaamheden als minderwerk van het totaal verrekend. Ik heb niet het gevoel gehad dat de BouwMaat en ik veel discussie moesten voeren over prijzen en verrekeningen. Alles is in vertrouwen gegaan, waarbij beiden goed hebben gekeken naar elkaars werkzaamheden.

Prettig was ook de meewerkende houding van de BouwMaat: tijdens de sloopwerkzaamheden mocht ik hun spullen lenen en voor de verhuizing heb ik gratis hun busje mogen gebruiken. Extra’s die een aannemer niet hoeft te doen, maar de BouwMaat is daarin goed servicegericht.

Op planningsgebied had een aantal zaken beter gekund: de stukadoors begonnen later dan gepland en, mede doordat het stukadoorswerk veel meer tijd en technische complicaties bevatte, kwamen we in de knel met het schilderwerk en met mijn deadline om terug te verhuizen. Al met al heeft dat toch een vertraging van twee weken opgeleverd en een hoop stress om afstemming te zoeken tussen de verschillende partijen. Ook waren de stukadoors niet zo schoon: ik ontving klachten van de buurt dat de straat behoorlijk vies was en niet goed werd opgeruimd na een dag werken.

Kort samengevat ben ik zeer tevreden over de BouwMaat. Ook de architect is erg tevreden. Ze hebben een uitstekend vakmanschap getoond, prachtig werk afgeleverd en een jaar na de verbouwing zijn er nauwelijks problemen opgetreden. Ook na de verbouwing blijft de BouwMaat servicegericht en levert veel (vaak gratis) ondersteuning voor mogelijke oplossingen. Ik kan deze club dan ook van harte aanbevelen. Mocht ik in de toekomst nog meerdere bouwwerkzaamheden in de aanbieding hebben dan ga ik weer in zee met de BouwMaat!

— Michiel Druyvesteyn, eigenaar woning   

Het bijzondere van de BouwMaat als aannemer vind ik vooral het interactieve optreden van Paul in ons project. Bijvoorbeeld het invliegen van ‘hun’ constructeur om de stalen balk en de metselwerk kolom te beoordelen na sloopwerkzaamheden, waardoor onnodig meerwerk voorkomen is.

Eveneens het schakelen met Dave en Brech voor het interieur zijn zonder veel discussie, zonder meerwerk en in onderling overleg goed gedaan. En het meedenken in oplossingen hebben ze heel goed opgepakt. De BouwMaat heeft commentaar geleverd op de aanbestedingsstukken, wat geresulteerd heeft in het laten vervallen van de plantenbak en andere oplossingen voor de wandconstructies in de tuin zone. Ook de aanpak om toch voor een complex element als het glazen schuifdak te kiezen, is goed gecoördineerd en gerealiseerd.

Overleg met de BouwMaat was altijd constructief en plezierig… voor een groot deel is dat een verdienste van het vertrouwen wat jij als opdrachtgever aan alle partijen gegeven hebt! BouwMaat staat voor klantvriendelijkheid. Het enige is dat het bedrijf wel toe is aan een meer futuristisch denkende elektriciën.

Peter Hijdeman van cc-studio, architect